Om oss

Vi är ett profilföretag som erbjuder ett brett sortiment baserat på erfarenhet och personlig service. Vi har kunskapen som krävs för att ta fram rätt produkter anpassade för er och er verksamhet. Med över 200.000 profilprodukter i vår webbshop har vi ett av marknadens största sortiment.

Din profil är viktig

Vi hjälper till med märkning av alla slag. Kontakta oss om du har funderingar kring hur just ditt företag kan profilera sig på bästa sätt.

Personlig service

Tack vare lång erfarenhet av branschen kan vi ge snabba och korrekta svar på dina frågor. Att du som kund är nöjd, är alltid viktigast för oss.

Integritetspolicy 

GDPR ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen (PUL) och började gälla den 25 maj 2018 i hela EU. Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.
Det är viktigt för oss på Freddie Företagsprofilering AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och därför har vi nu uppdaterat vår integritetspolicy.


Integritetspolicy Freddie Företagsprofilering AB

Så skyddar vi dina uppgifter
Freddie Företagsprofilering AB värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Exempel på personuppgifter som vi hanterar
Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, köphistorik, betalningsinformation och annan information som du lämnat till oss, eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Så här använder vi dina uppgifter
Freddie Företagsprofilering AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Dessa har tillgång till dina uppgifter
Dina personuppgifter används av Freddie Företagsprofilering AB. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part om det krävs för att tillhandahålla våra produkter och tjänster eller på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Om dina uppgifter hos Freddie Företagsprofilering AB är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst begära att inte låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.


Korta fakta

Bolagsnamn
Freddie Företagsprofilering AB
Org.nummer
5590214895
Telefonnummer
0733-125789
E-postadress
freddie@foretagsprofilering.se